Chụp ảnh cho 2 bé gái Dung 1 tuổi & Linh 3 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Linh 3 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Linh 3 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Linh 3 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi và Linh 3 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Dung 1 tuổi

Chụp ảnh cho 2 bé gái ở tphcm – Gia đình 2 bé Dung & Linh – Ảnh gỗ tặng