Chụp ảnh cho bé dưới 1 tuổi – Thiên Phúc 7 tháng

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

Chụp hình cho bé trai Thiên Phúc 7 tháng tuổi trong studio tphcm

5 tháng sau: Làm slide ảnh chúc mừng sinh nhật bé Thiên Phúc tròn 1 tuổi