Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 1 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 2 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 3 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 4 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 5 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 6 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 7 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 8 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 9 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 10 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 11 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 12 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 13 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 14 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 15 của cuốn album

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Album photobook thành phẩm

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Album photobook thành phẩm

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Bìa trước của album photobook

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Bìa sau của album photobook

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Album photobook thành phẩm

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Ảnh phóng lớn tặng

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Ảnh phóng lớn in thêm

Chụp ảnh album cho 2 bé gái Lucy và Lincy ở studio bình thạnh, tphcm – Ảnh phóng lớn in thêm

 

>>> Xem bảng báo giá chụp ảnh album cho bé và gia đình tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/bang-bao-gia/chup-hinh-cho-be-va-gia-dinh-tai-studio

>>> Xem thêm bảng báo giá quay phim chụp ảnh tiệc thôi nôi của bé tại đây

>>> Xem thêm các video clip tiệc thôi nôi, sinh nhật của các bé khác tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/chuyen-muc/video-clips/sinh-nhat

>>> Xem thêm các album ảnh của các bé khác tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/chuyen-muc/anh-cua-be/goi-chup-album

>>> Xem thêm các album ảnh của gia đình tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/chuyen-muc/anh-gia-dinh

Tags: chup anh album thoi noi cho be | chup hinh cho be gia re tphcm | chup hinh cho be gai 1 tuoi | chup anh  cho be gai 2 tuoi | chup hinh cho be binh thanh | studio chup anh album cho be | studio chup hinh dep cho be | chup hinh dep cho be o dau hcm