Chụp ảnh album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 01

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 02

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 03

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 04

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 05

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 06

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 07

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 08

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 09

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 10

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 11

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 12

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 13

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 14

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Tờ thứ 15

Bìa album bằng chất liệu mica

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Quyển album bằng chất liệu gỗ laminate cao cấp, trang bìa album bằng chất liệu mica sang trọng

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Quyển album bằng chất liệu gỗ laminate cao cấp, trang bìa album bằng chất liệu mica sang trọng

Chụp hình album cho 2 bé Hải Anh 15 tháng và Diễm Trâm 7 tuổi – Cặp da đựng album