Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 15 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 14 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 13 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 12 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 11 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 10 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 9 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 8 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 7 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 6 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 5 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 4 của quyển album

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 3 của quyển album (Hình bé từ 7->9 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 2 của quyển album (Hình bé từ 4->6 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Tờ thứ 1 của quyển album (Hình bé từ 1->3 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé Thiên Phúc 1 tuổi tại studio tphcm – Ảnh gỗ tặng

Tặng slide ảnh chúc mừng sinh nhật bé Thiên Phúc 1 tuổi