Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 1 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 2 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 3 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 4 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 5 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 6 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 7 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 8 của cuốn album (Ảnh do gia đình cung cấp)

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 9 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 10 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 11 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 12 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 13 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 14 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Tờ thứ 15 của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Bìa trước (bên phải), bìa sau (bên trái) và gáy của cuốn album

Chụp ảnh album cho bé và gia đình tại nhà tphcm – Bé Xuân Phúc – Ảnh pha lê tặng 40×60

>>> Xem bảng báo giá chụp ảnh album cho bé và gia đình tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/bang-bao-gia/chup-hinh-cho-be-va-gia-dinh-tai-studio

>>> Xem thêm các album ảnh của các bé khác tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/chuyen-muc/anh-cua-be/goi-chup-album

>>> Xem thêm các album ảnh của gia đình tại đâyhttp://www.haitrieustudio.vn/chuyen-muc/anh-gia-dinh

Thẻ: chup anh cho be tai nha tphcm | chup hinh cho be tai nha tphcm | chup hinh album thoi noi cho be | studio chup anh album cho be | hai trieu studio | anh vien hai trieu