Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở studio, quận bình thạnh, tphcm


Album laminate truyền thống (ruột trắng, bìa da cao cấp sang trọng)


Video clip dành tặng sinh nhật con gái tròn 1 tuổi (Video clip trình chiếu hình ảnh tại nhà hàng chúc mừng thôi nôi bé Tuệ Nhi)

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 1 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 2 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 3 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 4 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 5 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 6 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 7 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 8 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 9 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 10 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 11 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 12 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 13 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 14 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Tờ thứ 15 của cuốn album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Ảnh pha lê tặng

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – 2 đĩa DVD đựng file hình và video clip chiếu nhà hàng

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Cặp da đựng album

Chụp hình album thôi nôi cho bé Tuệ Nhi ở Hải Triều studio, quận bình thạnh, tphcm – Hộp carton đựng ảnh pha lê tặng