Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình truyền thống kết hợp phóng sự tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Thể loại: Đầy Tháng, Thôi Nôi, Sinh Nhật
Chương trình: Mừng đầy tháng bé Linh Chi
Tổng số ảnh: 105 tấm
Đơn vị chụp ảnh: Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm
 
 

 Video clip trình chiếu tất cả hình ảnh chúc mừng đầy tháng bé Linh Chi

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm