Chụp hình cho bé và gia đình tại nhà hoặc ngoại cảnh Tp.HCM

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ẢNH LẺ CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH TP.HCM

GÓI ẢNH LẺ: Hình chụp sau khi chọn rửa sẽ được xuất ra giấy láng, ép nhựa rồi bỏ vào quyển album

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ALBUM GỖ LAMINATE CAO CẤP HOẶC PHOTOBOOK (SÁCH ẢNH) CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH TP.HCM

GÓI CHỤP ALBUM: Hình chụp xong sẽ được chọn lại từ 50->60 tấm đẹp nhất. Sau đó 50->60 tấm hình này sẽ được thiết kế thành từng tờ album và in ấn giống album cưới. Chất liệu của album là gỗ laminate cao cấp hoặc photobook (sách ảnh)

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM