Chụp hình nghệ thuật – thời trang

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI STUDIO

GÓI ẢNH LẺ: Hình sau khi chụp sẽ được chọn lại, chỉnh sửa và in ra giấy láng, ép nhựa và bỏ vào 1 quyển album

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật – thời trang tại studio – Gói ảnh lẻ

GÓI CHỤP ALBUM PHOTOBOOK: Những tấm ảnh được chọn lại từ hình chụp sẽ được thiết kế thành từng tờ album rồi được in thành quyển photobook (sách ảnh)

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật – thời trang tại studio – Gói album photobook

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI CỬA HÀNG/NGOẠI CẢNH TP.HCM

Phụ thu từ 300.000đ -> 500.000đ (không bao gồm vé vào cổng tại các nơi có thu phí) và chỉ áp dụng cho gói lẻ 3, 4 và tất cả các gói chụp album

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI CỬA HÀNG/NGOẠI CẢNH CÁC TỈNH: 

Liên hệ