Thôi nôi, sinh nhật

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH, QUAY PHIM THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ẢNH LẺ TẠI STUDIO TP.HCM

GÓI ẢNH LẺ: Hình chụp sau khi chọn rửa sẽ được xuất ra giấy láng, ép nhựa rồi bỏ vào quyển album

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ẢNH LẺ TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH TP.HCM

GÓI ẢNH LẺ: Hình chụp sau khi chọn rửa sẽ được xuất ra giấy láng, ép nhựa rồi bỏ vào quyển album

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ALBUM  GỖ LAMINATE CAO CẤP HOẶC PHOTOBOOK TẠI STUDIO HOẶC TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH

GÓI CHỤP ALBUM: Hình chụp xong sẽ được chọn lại từ 50->60 tấm đẹp nhất. Sau đó 50->60 tấm hình này sẽ được  thiết kế thành từng tờ album và in ấn giống album cưới. Chất liệu của album là gỗ laminate cao cấp hoặc photobook (sách ảnh)

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUAY PHIM CHỤP HÌNH NGÀY THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ

TRỌN GÓI QUAY PHIM CHỤP HÌNH THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH

(NGÀY CHỤP STUDIO HOẶC TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH + NGÀY TỔ CHỨC SINH NHẬT)

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM