Quay phim tiệc sinh nhật mừng con ông Thái Tuấn 1 tuổi

Thể loại: Sinh Nhật
Chương trình: Quay phim tiệc sinh nhật và làm video clip chúc mừng sinh nhật con ông Thái Tuấn tròn 1 tuổi
Ngày quay phim: Tháng 5/2016
Ngày đăng website: 28/10/2017
Địa điểm quay phim: Tư gia
Thời lượng phim: 1p0