Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Thể loại: Sinh Nhật
Chương trình: Mừng thôi nôi (sinh nhật lần thứ 1) bé Mai Đông Phong
Địa điểm: Sảnh Adam, Trung Tâm Tiệc Cưới Đông Hồ – Nhà Hàng Đông Hồ, tphcm
Ngày chụp hình: 20/04/2018
Tổng số ảnh: 90 tấm
Đơn vị chụp ảnh: Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm
 Video clip trình chiếu tất cả hình ảnh chúc mừng thôi nôi (sinh nhật lần 1) bé Mai Đông Phong

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

 

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Quay phim chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Mai Đông Phong ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé ở tphcm