Chụp hình nghệ thuật – thời trang

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI STUDIO

GÓI ẢNH LẺ TẠI STUDIO:

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật thời trang tại Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm – Gói ảnh lẻ chỉnh sửa và rửa 10 tấm nhỏ tặng 1 tấm lớn 20×30

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật thời trang tại Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm – Gói ảnh lẻ chỉnh sửa và rửa 20 tấm nhỏ tặng 1 tấm lớn 30×45

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật thời trang tại Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm – Gói ảnh lẻ chỉnh sửa và rửa 30 tấm nhỏ tặng 1 tấm lớn 40×60

GÓI CHỤP ALBUM PHOTOBOOK TẠI STUDIO:

Những tấm ảnh được chọn lại từ hình chụp sẽ được thiết kế thành từng tờ album rồi được in thành quyển photobook (sách ảnh)

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật thời trang tại Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm – Gói album photobook 20x20cm 15 tờ (30 trang) tặng 1 tấm pha lê lớn 40×60

Bảng báo giá chụp hình nghệ thuật thời trang tại Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm – Gói album photobook 25x25cm 15 tờ (30 trang) tặng 1 tấm pha lê lớn 50×75

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI CỬA HÀNG/NGOẠI CẢNH TP.HCM

Bảng báo giá chụp ảnh nghệ thuật thời trang ngoại cảnh tphcm – Gói lẻ 30 tấm nhỏ tặng 1 tấm lớn

Bảng báo giá chụp ảnh nghệ thuật thời trang ngoại cảnh tphcm – Gói album photobook 20x20cm 15 tờ (30 trang) tặng kèm ảnh pha lê lớn

Bảng báo giá chụp ảnh nghệ thuật thời trang ngoại cảnh tphcm – Gói album photobook 25x25cm 15 tờ (30 trang) tặng kèm ảnh pha lê lớn

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT – THỜI TRANG TẠI CỬA HÀNG/NGOẠI CẢNH CÁC TỈNH: 

Liên hệ