Thôi nôi, sinh nhật

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP HÌNH, QUAY PHIM THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ẢNH TẠI STUDIO TP.HCM

Bảng giá gói chụp hình lẻ cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Bảng giá gói chụp hình lẻ cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Bảng giá gói chụp hình lẻ cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Bảng giá gói chụp hình album cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Bảng giá gói chụp hình album cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Bảng giá gói chụp hình album cho bé và gia đình tại studio quận bình thạnh tphcm

Các lưu ý khi chụp hình cho bé và gia đình ở Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm

BẢNG BÁO GIÁ CHỤP ẢNH TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH TP.HCM

Bảng giá gói chụp hình album ngoại cảnh hoặc tại nhà cho bé và gia đình ở tphcm

Bảng giá gói chụp hình album ngoại cảnh hoặc tại nhà cho bé và gia đình ở tphcm

Bảng giá gói chụp hình album ngoại cảnh hoặc tại nhà cho bé và gia đình ở tphcm

Bảng giá gói chụp hình lẻ ngoại cảnh hoặc tại nhà cho bé và gia đình ở tphcm

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUAY PHIM CHỤP HÌNH NGÀY THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ

TRỌN GÓI QUAY PHIM CHỤP HÌNH THÔI NÔI, SINH NHẬT CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH

(NGÀY CHỤP STUDIO HOẶC TẠI NHÀ HOẶC NGOẠI CẢNH + NGÀY TỔ CHỨC SINH NHẬT)

Giá chưa bao gồm xe di chuyển và vé vào cổng đối với trường hợp chụp ngoại cảnh Tp.HCM